Câu Hỏi

Ý nghĩa Accompanied Là Gì

Bạn đang tìm thông tin về từ khóa accompanied là gì mà chưa tìm được thông tin ưng ý. thanglongcity.com.vn đã tìm kiếm thông tin và tổng hợp các chủ đề có liên quan ở bài viêt dưới đây.

accompanied là gì

Hình ảnh: accompanied là gì

Các bài viết về accompanied là gì

accompanied là gì

1. “Accompanied by” nghĩa là gì? – Journey in Life

 • Tác giả: www.journeyinlife.net

 • Đánh giá 3 ⭐ (12737 Xếp hạng)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Các bài viết về “Accompanied by” nghĩa là gì? – Journey in Life “Accompanied by” = thêm (cái gì) vào, kèm theo, trợ giúp bởi… … Any decision (quyết định) to close schools must be accompanied by measures ( …

 • Chi tiết bài viết: Last week he was finally able to retrieve (lấy lại) his father’s ashes (tro cốt), accompanied by a neighborhood official. He then reserved (dành riêng) a time to bury his father. The moment gave him a small measure of closure.

 • Trích dẫn:

accompanied là gì

2. accompanied – Ebook Y Học – Y Khoa

 • Tác giả: phacdochuabenh.com

 • Đánh giá 3 ⭐ (20349 Xếp hạng)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Các bài viết về accompanied – Ebook Y Học – Y Khoa Nghĩa của từ accompanied – accompanied là gì · 1. đi theo, đi cùng, đi kèm, hộ tống · 2. ( + sth by/with sth) có mặt hoặc xảy ra cùng với cái gì; · 3. phụ thêm, …

 • Chi tiết bài viết:

  ngoại động từ 1. đi theo, đi cùng, đi kèm, hộ tống 2. ( + sth by/with sth) có mặt hoặc xảy ra cùng với cái gì; 3. phụ thêm, kèm theo 4. ( + sb at/on sth) (nhạc) đệm nhạc cho ai

 • Trích dẫn:

Video về accompanied là gì

Related Articles

Back to top button