Câu Hỏi

Tìm hiểu What Is More Là Gì

Bạn đang tìm thông tin về từ khóa what is more là gì mà chưa tìm được thông tin ưng ý. Thăng Long City  đã tìm kiếm thông tin và tổng hợp các chủ đề có liên quan ở bài viêt dưới đây.

Hình ảnh: what is more là gì

Các bài viết về what is more là gì

what is more là gì

Nội dung

1. WHAT’S MORE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org
 • Đánh giá 4 ⭐ (31542 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về WHAT’S MORE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge what’s more ý nghĩa, định nghĩa, what’s more là gì: 1. used to add something surprising or interesting to what you have just said: 2. used …
 • Chi tiết bài viết: Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh
  Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập
  Tiếng Anh–Tiếng Catalan
  Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể)
 • Trích dẫn:

what is more là gì

2. “What is more” nghĩa là gì? – Journey in Life

 • Tác giả: www.journeyinlife.net
 • Đánh giá 4 ⭐ (30053 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về “What is more” nghĩa là gì? – Journey in Life “What’s more” nghĩa là hơn nữa, ngoài ra. · What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ …
 • Chi tiết bài viết: What is more do I promise and swear, that I will not violate the chastity (trong trắng) of Master Mason’s wife, mother, sister or daughter, I knowing them to be such, nor suffer it to be done by others, if in my power to prevent it.
 • Trích dẫn:

what is more là gì

3. Nghĩa của từ more, từ more là gì? (từ điển Anh-Việt)

 • Tác giả: toomva.com
 • Đánh giá 3 ⭐ (7088 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về Nghĩa của từ more, từ more là gì? (từ điển Anh-Việt) more /mɔ:/ nghĩa là: nhiều hơn, lớn hơn, đông hơn, hơn nữa, thêm nữa, thêm nữa… Xem thêm chi tiết nghĩa của từ more, ví dụ và các thành ngữ liên quan.
 • Chi tiết bài viết: the more I know him, the more I like him
 • Trích dẫn:

what is more là gì

4. All the more là gì? – Từ Điển Thành Ngữ Tiếng Anh

 • Tác giả: tudienthanhngutienganh.com
 • Đánh giá 4 ⭐ (27333 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về All the more là gì? – Từ Điển Thành Ngữ Tiếng Anh All the more là gì? · Cụm từ “all the more” có nghĩa là: thậm chí nhiều hơn trước đây. · Bạn có thể xem ngữ cảnh sử dụng cụm từ này ở các ví dụ …
 • Chi tiết bài viết: Ví dụ 3: “This move is a huge setback to these efforts and all the more deplorable because it compromises the protection of women in Turkey, across Europe and beyond,” Secretary General Marija Pejcinovic Buric said.
 • Trích dẫn:

what is more là gì

5. Sau ‘more’ là loại từ gì? – TOEIC mỗi ngày

 • Tác giả: www.toeicmoingay.com
 • Đánh giá 3 ⭐ (3558 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về Sau ‘more’ là loại từ gì? – TOEIC mỗi ngày We offers more ——– than our competitors. (A) selection (B) selective (C) selectively. Xem như không có more thì ta thấy rõ ràng là chỗ trống …
 • Chi tiết bài viết: “Hình như sau more là danh từ nữa phải k ạ?”
 • Trích dẫn:

what is more là gì

6. ‘even more so’ nghĩa là gì? – TOEIC mỗi ngày

 • Tác giả: www.toeicmoingay.com
 • Đánh giá 3 ⭐ (11170 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về ‘even more so’ nghĩa là gì? – TOEIC mỗi ngày Even more so là một thành ngữ có nghĩa là “thậm chí còn hơn như vậy nữa”. ○ The changes made in the working conditions at our company resulted in …
 • Chi tiết bài viết: The changes made in the working conditions at our company resulted in remarkable improvements in all aspects of our business and ——— more so in the morale of more employees.
  (A) all
  (B) any
  (C) even
  (D) although
 • Trích dẫn:

what is more là gì

7. MANY MORE Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch – Tr-ex

 • Tác giả: tr-ex.me
 • Đánh giá 3 ⭐ (8874 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về MANY MORE Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch – Tr-ex Dịch trong bối cảnh “MANY MORE” trong tiếng anh-tiếng việt. ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa “MANY MORE” – tiếng anh-tiếng việt bản dịch và động cơ cho bản …
 • Chi tiết bài viết: Millions of people are out of work and many more will lose their jobs.
 • Trích dẫn:

what is more là gì

8. TO GET MORE Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch – Tr-ex

 • Tác giả: tr-ex.me
 • Đánh giá 4 ⭐ (24231 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về TO GET MORE Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch – Tr-ex Truy cập vào trang Facebook Open Graph để lấy thêm chi tiết về mỗi thẻ META.
 • Chi tiết bài viết: Visit the Facebook Open Graph page to get more details on each meta tag.
 • Trích dẫn:

Video về what is more là gì

Related Articles

Back to top button