Câu Hỏi

Tìm hiểu What Are Those Nghĩa Là Gì

Bạn đang tìm thông tin về từ khóa what are those nghĩa là gì mà chưa tìm được thông tin ưng ý. Thăng Long Clty đã tìm kiếm thông tin và tổng hợp các chủ đề có liên quan ở bài viêt dưới đây.

Hình ảnh: what are those nghĩa là gì

Các bài viết về what are those nghĩa là gì

what are those nghĩa là gì

Nội dung

1. THOSE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org
 • Đánh giá 4 ⭐ (26345 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về THOSE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge those ý nghĩa, định nghĩa, those là gì: 1. plural of that 2. plural of that 3. pl of that : . Tìm hiểu thêm.
 • Chi tiết bài viết:
  (Định nghĩa của those từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)
 • Trích dẫn:

what are those nghĩa là gì

2. THOSE – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt – từ điển bab.la

 • Tác giả: www.babla.vn
 • Đánh giá 4 ⭐ (22815 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về THOSE – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt – từ điển bab.la Those students were cited for behavior that while disruptive to the classroom were not grounds for citation, expulsion, or a criminal record. more_vert.
 • Chi tiết bài viết:
  Those students were cited for behavior that while disruptive to the classroom were not grounds for citation, expulsion, or a criminal record.
 • Trích dẫn:

what are those nghĩa là gì

3. These & Those; Dạng số nhiều của danh từ; Câu hỏi với Who …

 • Tác giả: tienganhtflat.com
 • Đánh giá 3 ⭐ (9632 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về These & Those; Dạng số nhiều của danh từ; Câu hỏi với Who … What are these?(Đây là cái gì?) They are armchairs.(Chúng là những cái ghế bành.) What are those?(Kia là …
 • Chi tiết bài viết: These are my bags.(Đây là những chiếc túi của tôi.)
  What are these?(Đây là cái gì?)Those are my pens.(Kia là những chiếc bút của tôi.)
  They are armchairs.(Chúng là những cái ghế bành.)
  These aren’t my bags.(Đây không phải là những chiếc túi của tôi.)
  What are those?(Kia là cá…
 • Trích dẫn:

what are those nghĩa là gì

4. “what are those ” có nghĩa là gì? – Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tác giả: vi.hinative.com
 • Đánh giá 3 ⭐ (13586 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về “what are those ” có nghĩa là gì? – Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ) “What are those?” is an video that has become an internet joke (meme) in which a man makes fun of another man by mocking his shoes and …
 • Chi tiết bài viết: Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không❓ Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ✍️✨.
 • Trích dẫn:

Video về what are those nghĩa là gì

Related Articles

Back to top button