Câu Hỏi

Tìm hiểu May Vá Tiếng Anh Là Gì

Bạn đang tìm thông tin về từ khóa may vá tiếng anh là gì mà chưa tìm được thông tin ưng ý. Thăng Long City đã tìm kiếm thông tin và tổng hợp các chủ đề có liên quan ở bài viêt dưới đây.

Hình ảnh: may vá tiếng anh là gì

Các bài viết về may vá tiếng anh là gì

Nội dung

1. may vá trong Tiếng Anh là gì? – English Sticky

 • Tác giả: englishsticky.com
 • Đánh giá 4 ⭐ (37248 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về may vá trong Tiếng Anh là gì? – English Sticky Từ điển Việt Anh – VNE. · may · may là · may mà · may ra · may vá · may áo · may đo · may đồ …
 • Chi tiết bài viết: may vá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ may vá sang Tiếng Anh.
 • Trích dẫn:

2. VIỆC MAY VÁ – nghĩa trong tiếng Tiếng Anh – từ điển bab.la

 • Tác giả: www.babla.vn
 • Đánh giá 3 ⭐ (2331 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về VIỆC MAY VÁ – nghĩa trong tiếng Tiếng Anh – từ điển bab.la The employment for the prisoners at the time included washing, ironing, mat-making, knitting, needle-work and cleaning the prison.
 • Chi tiết bài viết: Bản dịch
  Người dich

 • Trích dẫn:

may vá tiếng anh là gì

3. MAY VÁ Tiếng anh là gì – trong Tiếng anh Dịch – Tr-ex

 • Tác giả: tr-ex.me
 • Đánh giá 3 ⭐ (20281 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về MAY VÁ Tiếng anh là gì – trong Tiếng anh Dịch – Tr-ex Sew-on patches can be applied with fabric glues or sewn on.
 • Chi tiết bài viết: She was also an activist who defended the island’s needlework industry in many public hearings.
 • Trích dẫn:

4. Nghĩa của từ may vá bằng Tiếng Anh

 • Tác giả: vi.vdict.pro
 • Đánh giá 4 ⭐ (37547 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về Nghĩa của từ may vá bằng Tiếng Anh Nghĩa của từ may vá trong Tiếng Việt – Tiếng Anh @may vá [may vá] – to sew and mend; to do the sewing; to do needlework.
 • Chi tiết bài viết:
  Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “may vá”, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ may vá, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ may vá trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh
 • Trích dẫn:

5. “may vá” tiếng anh là gì? – EnglishTestStore

 • Tác giả: englishteststore.net
 • Đánh giá 3 ⭐ (16716 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về “may vá” tiếng anh là gì? – EnglishTestStore Mình muốn hỏi là “may vá” tiếng anh nghĩa là gì? … May vá tiếng anh là: to sew and mend; to do the sewing; to do needlework. Answered 7 years ago.
 • Chi tiết bài viết: Mình muốn hỏi là “may vá” tiếng anh nghĩa là gì?
 • Trích dẫn:

6. DỤNG CỤ MAY VÁ – Translation in English – bab.la

 • Tác giả: en.bab.la
 • Đánh giá 4 ⭐ (25009 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về DỤNG CỤ MAY VÁ – Translation in English – bab.la Translation for ‘dụng cụ may vá’ in the free Vietnamese-English dictionary and many other English translations.
 • Chi tiết bài viết: vi
  dụng cụ may vá
  =
  en
 • Trích dẫn:

Video về may vá tiếng anh là gì

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button