Câu Hỏi

Tìm hiểu Have The Sense To Là Gì

Bạn đang tìm thông tin về từ khóa have the sense to là gì mà chưa tìm được thông tin ưng ý. Thăng Long Clty đã tìm kiếm thông tin và tổng hợp các chủ đề có liên quan ở bài viêt dưới đây.

Hình ảnh: have the sense to là gì

Các bài viết về have the sense to là gì

have the sense to là gì

Nội dung

1. SENSE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org
 • Đánh giá 4 ⭐ (31537 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về SENSE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge sense ý nghĩa, định nghĩa, sense là gì: 1. an ability to understand, recognize, value, … He accused her of having no sense of humour .
 • Chi tiết bài viết:  in a sense C1 (also in one sense)
 • Trích dẫn:

have the sense to là gì

2. HAVE A SENSE Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch

 • Tác giả: tr-ex.me
 • Đánh giá 3 ⭐ (16610 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về HAVE A SENSE Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch Để chuẩn bị phản hồi, bạn nên có ý thức về những gì ai đó trong lĩnh vực của bạn và trong khu vực địa lý của bạn, thường kiếm được. Now, we have a sense of …
 • Chi tiết bài viết: Most universities are keen to accept students who have a sense of international awareness and tolerance for different points of view.
 • Trích dẫn:

have the sense to là gì

 • Tác giả: vi-vn.facebook.com
 • Đánh giá 3 ⭐ (15803 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về Tiếp tục làm quen với từ ” SENSE… – Tiếng Anh Hay Mỗi Ngày Có nghĩa là khả năng, ý thức … nhưng các bạn hãy xem xét tình huống. Sense of humor. Khiếu hài hước. He has a really good sense of humor.
 • Chi tiết bài viết:
 • Trích dẫn:

have the sense to là gì

4. have a sense of bằng Tiếng Việt – Glosbe

 • Tác giả: vi.glosbe.com
 • Đánh giá 4 ⭐ (35920 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về have a sense of bằng Tiếng Việt – Glosbe Câu ví dụ: One must have a sense of humor. … Chẳng có gì là nước đôi, nhập nhằng cả; bạn biết rõ rằng liệu mình có giải được câu đố hay không.
 • Chi tiết bài viết:
  Now, the added one, apart from this immediacy, negative, this concreteness — now you have a sense of agency.
 • Trích dẫn:

have the sense to là gì

5. Nghĩa của ‘sense’ – TOEIC mỗi ngày

 • Tác giả: www.toeicmoingay.com
 • Đánh giá 3 ⭐ (12145 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về Nghĩa của ‘sense’ – TOEIC mỗi ngày Theo em hiểu ở đây sense là cảm giác đúng ko thầy? … Tùy chữ phía sau nghĩa là gì mà nó mang nghĩa nào. … He has a very good sense of direction.
 • Chi tiết bài viết: Sense có hai nghĩa lận nhe em. Nó có nghĩa là “cảm xúc / cảm giác / tinh thần” hoặc “khả năng cảm nhận”. Tùy chữ phía sau nghĩa là gì mà nó mang nghĩa nào.
 • Trích dẫn:

have the sense to là gì

6. Make sense là gì? Cách dùng trong Tiếng Anh cần biết

 • Tác giả: iievietnam.org
 • Đánh giá 4 ⭐ (24140 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về Make sense là gì? Cách dùng trong Tiếng Anh cần biết Bài học hôm nay chúng ta sẽ cũng nhau tìm hiểu về một Idioms cụ thể, đó chính là Make sense. Make sense là gì? Make sense được sử dụng như thế nào trong tiếng …
 • Chi tiết bài viết: Khi làm quen với Idioms, phrasal verb chắc hẳn từng nghe qua make sense. Không chỉ xuất hiện trong giao tiếp mà còn có ở trang bài thi Tiếng Anh từ Toeic; Toefl đến IELTS. Cách dùng đa dạng bởi không có khuôn mẫu, cấu trúc chung nào cả. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cũng nhau tìm hiểu về một Idioms cụ…
 • Trích dẫn:

have the sense to là gì

7. Từ điển Anh Việt “sense” – là gì?

 • Tác giả: vtudien.com
 • Đánh giá 4 ⭐ (32563 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về Từ điển Anh Việt “sense” – là gì? VERB + SENSE have That word has three senses. | make That sentence doesn’t make sense (= has no meaning). PREP. in a ~ In a sense, she’s right. PHRASES …
 • Chi tiết bài viết: n.a general conscious awarenessa sense of securitya sense of happinessa sense of dangera sense of selfthe meaning of a word or expression; the way in which a word or expression or situation can be interpreted; signifiedthe dictionary gave several senses for the wordin the best sense charity is reall…
 • Trích dẫn:

have the sense to là gì

8. Sense là gì? Ví dụ sử dụng từ sense trong câu – Doctailieu.com

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Đánh giá 3 ⭐ (1046 Xếp hạng)
 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐
 • Tóm tắt: Các bài viết về Sense là gì? Ví dụ sử dụng từ sense trong câu – Doctailieu.com He has no sense of right and wrong. War had given to the community a greater sense of togetherness. I felt a sense of betrayal when my friends …
 • Chi tiết bài viết: these sentences do not make sense — những câu này không có ý nghĩa gì cả what you say is true in a sense — về một ý nghĩa nào đó thì điều anh nói là đúng
 • Trích dẫn:

Video về have the sense to là gì

Related Articles

Back to top button