Câu Hỏi

Tìm hiểu Can Nghĩa Là Gì

Bạn đang tìm thông tin về từ khóa can nghĩa là gì mà chưa tìm được thông tin ưng ý. Thăng Long City đã tìm kiếm thông tin và tổng hợp các chủ đề có liên quan ở bài viêt dưới đây.

Hình ảnh: can nghĩa là gì

Các bài viết về can nghĩa là gì

can nghĩa là gì

1. CAN | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

  • Tác giả: dictionary.cambridge.org
  • Đánh giá 3 ⭐ (6475 Xếp hạng)
  • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐
  • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐
  • Tóm tắt: Các bài viết về CAN | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge can ý nghĩa, định nghĩa, can là gì: 1. to be able to: 2. used to say that you can and … Ý nghĩa của can trong tiếng Anh. can. modal verb.
  • Chi tiết bài viết: When he get out of the can, can you tell him I need to speak to him?
  • Trích dẫn:

Video về can nghĩa là gì

Related Articles

Back to top button